Olivarera San José de Lora de Estepa 与 Estepa 受保护名称相关的实体

logo-san-josé-de-lora-de-estepa-400x456

Lora de Estepa (Sevilla). 一级合作社,生产特级初榨橄榄油,拥有 Estepa 原产地证书和 Olivar 和 Almazara 的综合生产认证。