Olivarera San Nicolás de Marinaleda 与 Estepa 受保护名称相关的实体

logo-san-nicolas-marinaleda-400x400

Marinaleda (Sevilla). 级合作社,生产特级初榨橄榄油,拥有 Estepa 原产地证书和 Olivar 和 Almazara 的综合生产认证。